گروه مهندسی زمین پژوهان | میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ | وارد شوید | ثبت نام کنید

میکروسکوپ متالوژی

دسته‌بندی: مقالات
تاریخ: ۲ خرداد ۱۴۰۲
بازدید: 479
میکروسکوپ متالورژی | متالوژی

میکروسکوپ متالوژی چیست ؟

میکروسکوپ متالوژی همانطور که از اسم این دستگاه مشخص است این میکروسکوپ برای بررسی مقاطع فلزی و نیز ساخت و بافت انواع مواد سنتتیک به کار می رود.

سیستم نوری این میکروسکوپ :

اغلب سیستم نوری انعکاسی در میکروسکوپ متالوژی (میکروسکوپ متالورژی) به کار برده می شود و به ندرت از نور عبوری برای مطالعه مشخصه های خاصی استفاده می شود ، سیستم منبع نوری این میکروسکوپ الکتریکی می باشد و فیلتر های گوناگون اعم از فیلتر های پلاریزه و مادون قرمز و فیلتر های رنگی در این وسیله تعبیه میشود .

میکروسکوپ متالوژی | متالورژی
میکروسکوپ متالوژی | متالورژی

مشخصات این میکروسکوپ ها :

مشخصات میکروسکوپ متالوژی | میکروسکوپ متالورژی به این صورت است که اکثرا به صورت دو چشمی و یا سه چشمی دوربین دار ، قابل اتصال به دوربین فیلمبرداری ، یا مونیتور ، طراحی می شود . بزرگنمایی این وسیله حدود 1200 تا 40 برابر می باشد و دقت مورد نیاز حدود 0.01 میلیمتر می باشد .

میکروسکوپ متالوژی اغلب دارای چهار ابژکتیو A X B X C X D با بزرگنمایی 4 X 10 X 40 X 100 X می باشد که از جنس اکرومات یا اپکرومات است و خواص ابژکتیوهای plan یا Nefleur  و  oil  و  water  و imersion را دارا می باشد .

میکروسکوپ متالورژی عدسی چشمی آن اکثرا دو جفت می باشد با بزرگنمایی 10*12 و ممکن است این عدسی مدرج باشد ، نوع عدسی orthoscopic  و  huggenion  می باشد .

میدان دید در این وسیله حداکثر a*b= 20 mm  می باشد.

استیج میکروسکوپ متالوژی یا چهارگوش متحرک و یا استیج مرکب (مدور – چهارگوش ) است . (دو صفحه روی هم) میدان چرخش 0-360 و میزان تحرک میز چهارگوش a*b  حدود 40mm  می باشد.

اجزای زیر در میکروسکوپ متالوژی نعبیه می شود :

 1. آنالیزور
 2. پلاریزور
 3. دیافراگم
 4. فیلترهای مختلف
 5. میکرومترها و خط کش های مختلف
 6. نورسنج
 7. تیغه های کمکی
 8. انواع کاورها

 

تصویر یک نمونه از مشخصات میکروسکوپ متالوژی | مشخصات میکروسکوپ متالورژی

مشخصات میکروسکوپ متالوژی
مشخصات میکروسکوپ متالوژی

ویدیو راهنمای فروش میکروسکوپ متالوژی | قیمت میکروسکوپ متالوژی

ویدیو راهنمایی خرید میکروسکوپ متالوژی | خرید میکروسکوپ متالورژی

نمای اپتیکی میکروسکوپ متالوژی دوربین دار
نمای اپتیکی میکروسکوپ متالوژی دوربین دار

نمای اپتیکی میکروسکوپ متالوژی دوربین دار

1.منبع نوری 2.عدسی همگرا 3.فیلترهای مادون قرمز 4.منشور 5.فیلترهای مادون قرمز 6.دیافراگم 7.عدسی محدب 8.منشور 9.دیافراگم 10.عدسی رنگی 11.عدسی همگرا 12.پلاریزور 13.ابژکتیو 14.سطح نمونه 15.ابژکتیو 16.کندانسور 17.ابژکتیو 18.صفحه انعکاسی 19.آئینه 20.آنالیزور 21.عدسی اکرومات 22.آئینه 23.عدسی چشمی 24.هد چند چشمی ( دو چشمی) 25.منشور 26.عدسی چشمی ثانوی 27.تصویر نمایی 28.آئینه 29.آئینه 30.منشور 31.عدسی مرکب 32.نوار فیلم دوربین 33.صفحه نمایش

نمای اپتیکی میکروسکوپ متالوژی دوچشمی

1.منبع نوری 2.عدسی جمع کننده 3.فیلتر مادون قرمز 4.فیلترهای مختلف 5.عدسی متمرکز کننده 6.دیافراگم 7.آئینه 8.پلاریزور 9.دیافراگم 10.کندانسور 11.آبژکتیو 12.اپی ابژکتیو 13.فیلتر موازی کننده نور 14.آنالیزور 15.عدسی 16.عدسی چشمی

نمای اپتیکی میکروسکوپ متالوژی دوچشمی
نمای اپتیکی میکروسکوپ متالوژی دوچشمی

میکروسکوپ جواهرشناسی

میکروسکوپ جواهرشناسی یک میکروسکوپ متالوژی | میکروسکوپ متالورژی یا جواهر شناسی مجموعه ای از میکروسکوپهای انعکاسی و استریو میکروسکوپ ها را شامل می شوند که در آنها از رفراکتومترها یا انعکاس سنجها نیز استفاده می شود .

ساختار اپتیکی و فیزیکی اینگونه میکروسکوپها دقیقا از ساختار میکروسکوپهای متالوگرافی و استریومیکروسکوپها تبعیت می کند . با این تفاوت که تجهیزاتی از قبیل رفراکتومترها ، میکرومترها ، نورسنجها ، انواع فیلترها ، ایمرسیونها و نیز محلولهای فلوتاسیون در بررسی نمونه های جواهر مورد استفاده قرار می گیرند.

باتوجه به اینکه جواهر شناسی علمی است برپایه شناخت کریستالوگرافی و نیز خواص نور در کریستالها نضج گرفته ، می توان گفت که استفاده از میکروسکوپها جواهرشناسی تخصص مضاعفی را در زمینه های فوق طلب می کند.

 

میکروسکوپ جواهر شناسی میکروسکوپ متالوژی
میکروسکوپ جواهر شناسی میکروسکوپ متالوژی
میکروسکوپ نوری متالوژی | متالورژی

میکروسکوپ نوری متالوژی

انواع میکروسکوپ های متالوژی برا اساس کاربرد که شامل میکروسکوپ نوری متالوژی و میکروسکوپ متالوژی پرتابل میشوند میتوانند کاربردهای متنوع همسانی داشته باشند و تنها بعضی خواص ویژه نوری و اپتیکی و بسته به نیاز کاربر از میکروسکوپ که به دقت و بزرگنمایی خاص و شکل و ترکیب ویژه شی مورد مطالعه می تواند در تقسیم بندی میکروسکوپها دخیل باشد.

میکروسکوپ های متالورژی | متالوژی عموما برای شناسایی جنس مواد و مطالعه ساختار فیزیکیو شیمیایی مواد (عموما فلزی)مورد استفاده قرار استفاده قرار می گیرند و شامل دو گروه زیرند :

 • میکروسکوپ متالوژِی معمولی 
 • میکروسکوپهای متالوژِی برای مطالعه مواد مذاب فلزی یا غیر فلزی

میکروسکوپها بر اساس خاصیت عبوردهی نور

میکروسکوپها صرف نظر از اینکه منبع نوری آنها چگونه اند (آئینه ای یا الکتریکی) به صورت زیر می باشند :

 1. عبوری(عادی)
 2. انعکاسی(عادی یا اینورت)
 3. عبوری انعکاسی
سیستم عبوری

اگر نمونه مورد مطالعه قابلیت عبور نور از خود را داشته باشد یعنی نمونه غیر اوپک بوده و شفاف باشد از میکروسکوپهای عبوری استفاده می شود در این میکروسکوپها نور بعد از عبور از نمونه وارد عدسی شیئی می شود و بعد از آن تصویر شئ در عدسی چشمی مورد دید ناظر قرار میگیرد.

سیستم انعکاسی

در این سیستم سطوح نمونه هایی که نور را از خود عبور نمی دهند مورد بررسی قرار میگیرد . به این ترتیب که نور از منبع نوری وارد عدسی شیئی شده بعد از خروج از آن و بر خورد به سطح نمونه دوباره وارد عدسی شیئی می شود و تصویر آن در عدسی چشمی مورد مطالعه قرار میگیرد .

حال در این صورت اگر منبع نوری از بالای عدسی شیدی باشد به آن دستگاه عادی می گویند و اگر از زیر عدسی شیئی باشد به آن معکوس می گویند.

سیستم عبوری انعکاسی :

در بررسی نمونه هایی که نور از خود عبور می دهند و حاوی اجزای غیر شفاف و اوپک در داخل خود می باشند از این سیستم استفاده می شود . این دستگاه ها اغلب دارای دو منبع نوری در قسمت بالا و پایین بدنه می باشند و نور به صورت جداگانه و با تطبیقی (چنانکه در دو مورد قبل اشاره شد) در داخل سیستم عمل می کند.

در برخی میکروسکوپها مانند میکروسکوپهای الکترونی SEM)و یا برخی ااز میکروسکوپهای فوق تخصصی دیگر) پرتوی از الکترون به سطح نمونه تابیده شده و توسط دستگاههای آنالیزور پیشرفته ، نتایج رفتار الکترون بر روی نمونه ، مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد.

نرم افزار آنالیز تصویری میکروسکوپ

همچنین گروه مهندسی زمین پژوهان ارائه دهنده نرم افزار آنالیز تصویری برای انواع میکروسکوپ متالوژی و استفاده در مطالعات زمین شناسی می باشد.

ویژگی های این نرم افزار :

 • managment انواع اندازه گیری (طول-سطح-حجم-زاویه-شمارش)
 • Phase Analysis تفکیک فاز
 • Nodule Count (شمارش دانه ها و نعداد ذرات مورد نظر)
 • Cast Iron (تعداد گرافیت های کروی-درصد کرویت-درصد فریت و برلیت و کاربید-بررسی شکل گرافیت ها)
 • Grain Size (اندازه و دانه بندی-شمارش دانه ها بر اساس دو مدل)
 • Micro Hardness (سختی سنجی)
 • Roughness (زیری سنجی)
 • Layer Thickness (ضخامت سنجی)
 • براساس استانداردهای جهانی ASTM-ISO-DIN
نرم افزار آنالیز تصویری میکروسکوپ
نرم افزار آنالیز تصویری میکروسکوپ

گروه مهندسی زمین پژوهان

فعالیتهای گروه مهندسی زمین پژوهان در زمینه خرید و فروش انواع میکروسکوپ پلاریزان و میکروسکوپ متالوژی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی ، معدن ، میکروسکوپ های پیشرفته با سیستم نور عبوری و انعکاسی در کاربردهای مختلف می باشد.
طیف گسترده خدمات این گروه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های متالورژی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی معدن و نفت و آزمایشگاه های کنترل کیفیت به ویژه آزمایشگاه های استاندارد سری ISO را در بر میگیرد.
کلیه تجهیزات ارائه شده مشمول خدمات پس از فروش نصب آموزش و گارانتی رایگان توسط متخصصین این گروه می باشد.

ارائه انواع میکروسکوپ پلاریزان در زمین پژوهان 

Soft Imagin System Co آلمان در رابطه با نرم افزارهای Image Analysis
MOTIC Microscopes Co اسپانیا در رابطه با میکروسکوپهای پلاریزان و متالوژی
NOVEL Co چین در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی
JNOEC Co چین و تایوان در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی

ارائه دهنده انواع خدمات در زمینه خرید و فروش میکروسکوپ متالوژی | تعمیر میکروسکوپ متالوژی  | میکروسکوپ متالوژی پرتابل | قطعات میکروسکوپ متالوژی  | میکروسکوپ نوری متالوژی  | میکروسکوپ متالورژی | فروش میکروسکوپ متالوژی | خرید میکروسکوپ متالورژی می باشد.

خرید میکروسکوپ متالوژی
خرید میکروسکوپ متالوژی
میکروسکوپ اینورت متالوژی
میکروسکوپ اینورت متالوژی
قیمت میکروسکوپ ها

قیمت میکروسکوپ متالوژی : با توجه به امکانات و کارایی های مختلف متفاوت است ، خرید این نوع میکروسکوپ نیازمند تحقیق و مشاوره با دقت می باشد ؛ شما عزیزان میتوانید برای تهیه انواع این میکروسکوپ با شماره تماس های گروه مهندسی زمین پژوهان که در صفحه تماس باما قرارگرفته تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی بهره مند شوید.

میکروسکوپ نوری متالوژی
میکروسکوپ نوری متالوژی

admin

دیدگاه‌ها

شماره همراه : 09121246051