گروه مهندسی زمین پژوهان | میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ | وارد شوید | ثبت نام کنید

میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان به زبان ساده یکی از ابزار های مهم در مطالعات زمین شناسی می باشد که بعنوان میکروسکوپ پلاریزان زمین شناسی ، میکروسکوپ کانی شناسی ، میکروسکوپ سنگ شناسی ، میکروسکوپ شناسایی مواد و مطالعه کانی ها و همچنین برخی از تحقیقات پرشکی و بیولوژیک مورد استفاده قرار میگیرد.عمده ترین خصوصیت این میکروسکوپ، ایجاد نور پلاریزه از نور معمولی است

گروه مهندسی زمین پژوهان مرکز فروش میکروسکوپ پلاریزان در تهران میتواند شما را در راهنمایی خرید میکروسکوپ پلاریزان و همچنین اجاره میکروسکوپ پلاریزان دست دوم و دیگر انواع میکروسکوپ زمین شناسی با تضمین بهترین قیمت میکروسکوپ پلاریزان همیاری کند

تجهیزات زمین شناسی

تجهیزات زمین شناسی به دوسته :

 • تجهیزات زمین شناسی صحرایی : چکش زمین شناسی ، کمپاس برانتون ، کمپاس کلارک ، استریوسکوپ ، کیف زمین شناسی …
 • تجهیزات زمین شناسی آزمایشگاهی : دستگاه برش سنگ آینهل ، میکروسکوپ متالوژی ، دستگاه تهیه مقاطع نازک ، پولیشر ، مانت گرم ، کلسیمتر برنارد ، کانادا بالزام ، آسیباب دیسکی دورانی ، میکروسکوپ پلاریزان ، 

گروه مهندسی زمین پژوهان ارائه دهنده انواع تجهیزات زمین شناسی شناسی

تعمیر میکروسکوپ

تعمیر میکروسکوپ و تامین قطعات میکروسکوپ ، سرویس انواع میکروسکوپ با گروه مهندسی زمین پژوهان :

نرم افزار آنالیز تصویری

 • managment انواع اندازه گیری (طول-سطح-حجم-زاویه-شمارش)
 • Phase Analysis تفکیک فاز
 • Nodule Count (شمارش دانه ها و نعداد ذرات مورد نظر)
 • Cast Iron (تعداد گرافیت های کروی-درصد کرویت-درصد فریت و برلیت و کاربید-بررسی شکل گرافیت ها)
 • Grain Size (اندازه و دانه بندی-شمارش دانه ها بر اساس دو مدل)
 • Micro Hardness (سختی سنجی)
 • Roughness (زیری سنجی)
 • Layer Thickness (ضخامت سنجی)
 • براساس استانداردهای جهانی ASTM-ISO-DIN

چرا زمین پژوهان؟

 
گروه مهندسی زمین پژوهان

میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان به زبان ساده یکی از ابزار های مهم در مطالعات زمین شناسی می باشد که بعنوان میکروسکوپ پلاریزان زمین شناسی ، میکروسکوپ کانی شناسی ، میکروسکوپ سنگ شناسی ، میکروسکوپ شناسایی مواد و مطالعه کانی ها و همچنین برخی از تحقیقات پرشکی و بیولوژیک مورد استفاده قرار میگیرد.عمده ترین خصوصیت این میکروسکوپ، ایجاد نور پلاریزه از نور معمولی است

گروه مهندسی زمین پژوهان مرکز فروش میکروسکوپ پلاریزان در تهران میتواند شما را در راهنمایی خرید میکروسکوپ پلاریزان و همچنین اجاره میکروسکوپ پلاریزان دست دوم و دیگر انواع میکروسکوپ زمین شناسی با تضمین بهترین قیمت میکروسکوپ پلاریزان همیاری کند

تجهیزات زمین شناسی

تجهیزات زمین شناسی به دوسته :

 • تجهیزات زمین شناسی صحرایی : چکش زمین شناسی ، کمپاس برانتون ، کمپاس کلارک ، استریوسکوپ ، کیف زمین شناسی …
 • تجهیزات زمین شناسی آزمایشگاهی : دستگاه برش سنگ آینهل ، میکروسکوپ متالوژی ، دستگاه تهیه مقاطع نازک ، پولیشر ، مانت گرم ، کلسیمتر برنارد ، کانادا بالزام ، آسیباب دیسکی دورانی ، میکروسکوپ پلاریزان ، 

گروه مهندسی زمین پژوهان ارائه دهنده انواع تجهیزات زمین شناسی شناسی

تعمیر میکروسکوپ

تعمیر میکروسکوپ و تامین قطعات میکروسکوپ ، سرویس انواع میکروسکوپ با گروه مهندسی زمین پژوهان :

نرم افزار آنالیز تصویری

 • managment انواع اندازه گیری (طول-سطح-حجم-زاویه-شمارش)
 • Phase Analysis تفکیک فاز
 • Nodule Count (شمارش دانه ها و نعداد ذرات مورد نظر)
 • Cast Iron (تعداد گرافیت های کروی-درصد کرویت-درصد فریت و برلیت و کاربید-بررسی شکل گرافیت ها)
 • Grain Size (اندازه و دانه بندی-شمارش دانه ها بر اساس دو مدل)
 • Micro Hardness (سختی سنجی)
 • Roughness (زیری سنجی)
 • Layer Thickness (ضخامت سنجی)
 • براساس استانداردهای جهانی ASTM-ISO-DIN
برندها

چرا زمین پژوهان؟

 
گروه مهندسی زمین پژوهان
شماره همراه : 09121246051