تجهیزات زمین شناسی

تجهیزات زمین شناسی تجهیزات زمین شناسی تجهیزات  زمین  شناسی عمداتا به  دو گروه  تقسیم  میشوند تجهیزات زمین  شناسی صحرائی تجهیزات  شناسائی ازمایشگاهی تجهیزات  زمین  شناسی صحرائی شامل  ابزار ها و ادواتی میشوند که  یک  محقق یا  دانشجوی زمین  شناسی جهت  برداشت  نمونه  های صحرائی و نیز برداشت  داده  های  زمین  شناسی و تو پو گرافی … ادامه خواندن تجهیزات زمین شناسی