میکروسکوپ متالوگرافی

میکروسکوپ متالوگرافی چیست ؟ میکروسکوپ متالوگرافی همانطور که از اسم این دستگاه مشخص است این میکروسکوپ برای بررسی مقاطع فلزی و نیز ساخت و بافت انواع مواد سنتتیک به کار می رود. سیستم نوری این میکروسکوپ : اغلب سیستم نوری انعکاسی در میکروسکوپ متالوگرافی به کار برده می شود و به ندرت از نور عبوری … ادامه خواندن میکروسکوپ متالوگرافی