گروه مهندسی زمین پژوهان | میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ | وارد شوید | ثبت نام کنید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

استیج میکروسکوپ

قطعات میکروسکوپ

تعداد
قیمت:

تعمیر میکروسکوپ و نحوه سرویس میکروسکوپ ها

تعمیر میکروسکوپ ها و یا سرویس به موقع آنها بالطبع در دستیابی به نتیجه مطمئن از آن وسیله ، موثر می باشد . در رابطه به میکروسکوپها این سرویش شامل سه قسمت می شود که عبارتند از :

 • تعمیر قسمت اپتیکی میکروسکوپ
 • تعمیر قسمت نوری میکروسکوپ
 • تعمیر و یا تعویض قطعات میکروسکوپ
عدسی شیئی میکروسکوپ

عدسی شیئی | میکروسکوپ قطعات میکروسکوپ |تعمیر میکروسکوپ | تعمیرات میکروسکوپ | تعمیر میکروسکوپ در تهران

سرویس قسمت اپتیکی میکروسکوپ ها

با توجه به حساسیت قطعات اپتیکی لازم است که میکروسکوپ همراه در محیطی عاری از گرد و غبار مورد استفاده قرار گیرد و با این حال هر شش ماه یکبار می توان قطعات اپتیکی را از قسمت فلزی جدا نموده و به آرامی تنها با یک پارچه یا نمد تمیز بدون استفاده از محلول خاصی آن را تمیز کرد .

اجزای اپتیک میکروسکوپ ها شامل بخش های زیر می شود :

 • عدسیها
 • منشورها
 • آئینه ها

اپتیک میکروسکوپ

ساده ترین طرحی که می توان از یک میکروسکوپ ارائه داد شامل اسبابی است که در آن از دو عدسی همگرا که فاصله کانونی هر دو کوچک است استفاده شود.

اصل بر این است که تصویر اولی برای دومی جسم محسوب می شود یعنی عدسی اول که عدسی شیئی نام دارد از شیئی کوچک ، تصویر حقیقی و بزرگتر و وارونه تشکیل می دهد . این تصویر برای عدسی ثانویه(چشمی) در حکم شئ می باشد و تصویر نهایی که نتیجه بزرگنمایی این دو عدسی می باشد تصویری است بزرگتر ، مستقیم و مجازی .

همانطور که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است جسم O  که باید دیده شود پشت کانون fi عدسی شیئی قرار می گیرد و از آن تصویر حقیقی I تشکیل میشود . این تصویر بین کانون f2  عدسی چشمی و عدسی مذکور قرار می گیرد و تصویر نهایی I” از I  عدسی دوم تشکیل می شود چنانکه قبلا نیز گفتیم جای  I”  می تواند در هر فاصله دلخواه بین حداقل و حداکثر فاصله روءیت باشد.

با آنکه هر دو عدسی شیئی و چشمی میکروسکوپ از عدسیهای مرکبی ساخته شده اند که اعوجاج در آنها به حداقل ممکن می رسد و در شکل به صورت عدسیهای ساده نشان داده می شود.

منبع نور میکروسکوپ

منبع نور میکروسکوپ و لامپ و قسمتهای نوری میکروسکوپ باید به طور کامل کنترل شود تا از کوپکترین اتصال به بدنه(که معمولا فلزی و هادی جریان است) جلو گیری به عمل آید .

منبع نور میکروسکوپ

منبع نور میکروسکوپ | قطعات میکروسکوپ |تعمیر میکروسکوپ | تعمیرات میکروسکوپ | تعمیر میکروسکوپ در تهران

منابع نوری در میکروسکوپ ها

تعمیر میکروسکوپ نوری که منابع آن از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند:

1.مولد نوری میکروسکوپ ها

با توجه به نوع نور مورد نیاز برای مطالعه و نیز با توجه به شدت و قدرت نور مورد مطالعه ، اغلب از ترانسهای با قدرت خاص استفاده می شود که میزان نور در آن متغیر می باشد تا بدینوسیله کسی که از این دستگاه استفاده می کند از صدمه رسیدن به چشمان خود جلوگیری نماید . هرچند سعی می شود که با قرار دادن فیلترهای حفاظتی از آسیب جدی به چشم جلوگیری شود.

2.لامپ میکروسکوپ ها

لامپهای مورد نیاز در میکروسکوپها بر اساس تعریف کاربری و نیاز کاربر تعیین می شود و این لامپها طیف وسیعی از لامپهای فلورسنس ، هالوژنه ، عادی ، ماورای بنفش و مادون قرمز را شامل می شوند.

ذکر یک مورد شاید حائز اهمیت باشد و آن اینکه اصولا سعی می شود از لامپهای با توان بالای چهل وات استفاده نشود ، مگر در حضور فیلترهای حفاظتی .

در تعمیر میکروسکوپ الکترونی SEM  مولد و لامپها مورد ذکر وجود ندارد و در این میکروسکوپها از یک تفنگ الکترونی به منظور شلیک الکترون ها استفاده میشود که آن تفنگ مورد تعمییر و سرویس قرار میگیرد.

تعمیر میکروسکوپ و نحوه سرویس میکروسکوپ ها

تعمیر میکروسکوپ ها و یا سرویس به موقع آنها بالطبع در دستیابی به نتیجه مطمئن از آن وسیله ، موثر می باشد . در رابطه به میکروسکوپها این سرویش شامل سه قسمت می شود که عبارتند از :

 • تعمیر قسمت اپتیکی میکروسکوپ
 • تعمیر قسمت نوری میکروسکوپ
 • تعمیر و یا تعویض قطعات میکروسکوپ

سرویس قسمت اپتیکی میکروسکوپ هابا توجه به حساسیت قطعات اپتیکی لازم است که میکروسکوپ همراه در محیطی عاری از گرد و غبار مورد استفاده قرار گیرد و با این حال هر شش ماه یکبار می توان قطعات اپتیکی را از قسمت فلزی جدا نموده و به آرامی تنها با یک پارچه یا نمد تمیز بدون استفاده از محلول خاصی آن را تمیز کرد .

 

اجزای اپتیک میکروسکوپ ها شامل بخش های زیر می شود :

 • عدسیها
 • منشورها
 • آئینه ها

اپتیک میکروسکوپ

ساده ترین طرحی که می توان از یک میکروسکوپ ارائه داد شامل اسبابی است که در آن از دو عدسی همگرا که فاصله کانونی هر دو کوچک است استفاده شود.

اصل بر این است که تصویر اولی برای دومی جسم محسوب می شود یعنی عدسی اول که عدسی شیئی نام دارد از شیئی کوچک ، تصویر حقیقی و بزرگتر و وارونه تشکیل می دهد . این تصویر برای عدسی ثانویه(چشمی) در حکم شئ می باشد و تصویر نهایی که نتیجه بزرگنمایی این دو عدسی می باشد تصویری است بزرگتر ، مستقیم و مجازی .

همانطور که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است جسم O  که باید دیده شود پشت کانون fi عدسی شیئی قرار می گیرد و از آن تصویر حقیقی I تشکیل میشود . این تصویر بین کانون f2  عدسی چشمی و عدسی مذکور قرار می گیرد و تصویر نهایی I” از I  عدسی دوم تشکیل می شود چنانکه قبلا نیز گفتیم جای  I”  می تواند در هر فاصله دلخواه بین حداقل و حداکثر فاصله روءیت باشد.

با آنکه هر دو عدسی شیئی و چشمی میکروسکوپ از عدسیهای مرکبی ساخته شده اند که اعوجاج در آنها به حداقل ممکن می رسد و در شکل به صورت عدسیهای ساده نشان داده می شود.

تعمیر قطعات میکروسکوپ

سرویس و تعمیر قطعات میکروسکوپ ها

با توجه با اینکه اغلب قطعات فیزیکی براساس پارامترهای خاص ریاضی اپتیکی طراحی شده اند باید در حفاظت این قطعات کوشا بود و می توان هرچندوقت یکبار محلهای اتصال و متحرک میکروسکوپها را با گریسهای خاص آغشته نمود تا این قطعات روانتر حرکت نمایند.

چون میکروسکوپ وسیله ای است که در ارتباط تنگاتنگ با بینایی انسان است باید یادآور شویم که قبل از کار با میکروسکوپ در صورتی که فیلترهای خاصی به منضور استفاده تعبیه شده باشد حتما باید از این فیلترها استفاده کنیم و آنها را در مسیر نور قرار بدهیم و قبل از حصول اطمینان از سلامتی منبع نوری ، مسیر نوری و کنترل نمودن دیافراگمها و فیلتر ها از نگاه کردن بع تصویر از طریق عدسی چشمی پرهیز نماییم.

ساختار فیزیکی میکروسکوپ ها

در تعمیر انواع میکروسکوپ ها :

تعمیر میکروسکوپ نیکون
تعمیر میکروسکوپ نیکون
تعمیر میکروسکوپ تهران | مشهد | اصفهان
تعمیر میکروسکوپ تهران | مشهد | اصفهان
تعمیر میکروسکوپ المپیوس
تعمیر میکروسکوپ المپیوس

گروه مهندسی زمین پژوهان
فعالیتهای گروه مهندسی زمین پژوهان در زمینه خرید و فروش انواع میکروسکوپ پلاریزان و میکروسکوپ متالوگرافی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی ، معدن ، میکروسکوپ های پیشرفته با سیستم نور عبوری و انعکاسی در کاربردهای مختلف می باشد.
طیف گسترده خدمات این گروه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های متالورژی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی معدن و نفت و آزمایشگاه های کنترل کیفیت به ویژه آزمایشگاه های استاندارد سری ISO را در بر میگیرد.
کلیه تجهیزات ارائه شده مشمول خدمات پس از فروش نصب آموزش و گارانتی رایگان توسط متخصصین این گروه می باشد.

Soft Imagin System Co آلمان در رابطه با نرم افزارهای Image Analysis
MOTIC Microscopes Co اسپانیا در رابطه با میکروسکوپهای پلاریزان و متالوژی
NOVEL Co چین در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی
JNOEC Co چین و تایوان در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی

ارائه دهنده انواع خدمات تعمیر میکروسکوپ | سرویس میکروسکوپ | تامین قطعات میکروسکوپ | تعمیر میکروسکوپ نوری | تعمیر میکروسکوپ الکترونی | تعمیر میکروسکوپ در تهران | تعمیر میکروسکوپ در مشهد | تعمیر میکروسکوپ در اصفهان و همچنین تعمیر انواع میکروسکوپ در برند های مختلف ماندد تعمیر میکروسکوپ نیکون | تعمیر میکروسکوپ المپیوس و ارائه دهنده انواع خدمات در زمینه خرید و فروش میکروسکوپ متالوژی تعمیر میکروسکوپ متالوژی  | میکروسکوپ متالوژی پرتابل | قطعات میکروسکوپ متالوژی  | میکروسکوپ نوری | میکروسکوپ متالوگرافی|متالوگرافی | تعمیر میکروسکوپ متالوگرافی|  متالوژی  | میکروسکوپ متالورژی | فروش میکروسکوپ متالوژی خرید میکروسکوپ متالورژی خرید و فروش میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ پلاریزان | اجاره میکروسکوپ پلاریزان | قطعات میکروسکوپ پلاریزان | خرید و فروش میکروسکوپ پلاریزان دست دوم و  همچنین قطعات آنها می باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره  با ما تماس بگیرید .

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استیج میکروسکوپ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کالاهای مرتبط

برچسب‌های کالا

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
شماره همراه : 09121246051