گروه مهندسی زمین پژوهان | میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ | وارد شوید | ثبت نام کنید

میکروسکوپ پلاریزان به زبان ساده

دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده
تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
بازدید: 1,074
مرکز فروش میکروسکوپ پلاریزان در تهران

میکروسکوپ پلاریزان به زبان ساده

میکروسکوپ پلاریزان به زبان ساده  

  • گارانتی یکساله
  • خدمات پس از فروش
  • تامین قطعات میکروسکوپ پلاریزان
  • تعمیر میکروسکوپ پلاریزان

در گروه مهندسی زمین پژوهان

میکروسکوپ پلاریزان چیست ؟

مطالعه کانیها به کمک میکروسکوپ مخصوصی به نام میکروسکوپ پلاریزان صورت
می گیرد. عمده ترین خصوصیت این میکروسکوپ، ایجاد نور پلاریزه از نور معمولی
است.
از آنجا که مطالعه مشخصه های نوری بلورها توسط نور پلاریزه صورت می گیرد، بنابراین،
میکروسکوپ پلاریزان ابزار مناسبی جهت این مطالعه است.

نور پلاریزه

برای ایجاد نورپلاریزه عمدتأ سه طریق اصلی وجود دارد: ایجاد نور پلاریزه از
طریق شکست مضاعف، ایجاد نور پلاریزه از طریق جذب کلی و ایجاد نور پلاریزه از
طریق انعکاس کلی، نورپلاریزهای که در میکروسکوپ مورد استفاده قرار می گیرد از
طريق تعبیه جسمی به نام «منشور نیکول» و عبور نور معمولی از آن حاصل می گردد که
اساس آن ایجاد نورپلاریزه از طریق شکست مضاعف است.

انواع میکروسکوپ پلاریزان آکبند و دست دوم

چگونگی تهیه منشور نیکول و ایجاد نور پلاریزه از طریق عبور نور معمولی

پلاریزاسیون از طریق شکست مضاعف 

همان طور که می دانیم، وقتی نور وارد جسم ناهمسانگرد می شود، به دو نور پلاریزه تقسیم می شود. حال اگر به طریقی یکی از این دو نور از میدان دید میکروسکوپ حذف شود، به کمک نور پلاریزه دوم مطالعه کانیها امکان پذیر خواهد بود. برای این منظور یک قطعه از بلور کلسیت شفاف را در جهت معینی (در جهت قطر اطول یکی از سطوح بلور) برش می دهند و در قسمت جدا شده را مجددا توسط ماده مخصوصی به نام بوم دوکانادا به هم می چسبانند و سپس در سطح انتهای این منشور را به گونه ای می سایند که با سطح به هم چسبیده شده زاویه ای برابر ۹۰ درجه بسازد. حال اگر نور معمولی وارد این جسم که به نام «منشور نیکول» یا «نیکول» (شکل ۲-۱) خوانده می شود

کاربرد میکروسکوپ پلاریزان

معرفی میکروسکوپ پلاریزان

نمایش چگونگی تهیه یک منشور نيكول الف) یک قطعه بلور کلسیت که جهت برش رانمایش می دهد ب) ویژگیهای منشور نیکول در مقطع قائم ج) سطح برش نهایی یک منشور نیکول

چگونگی تهیه یک منشور نيكول

تور عادی o غیر عادی e تقسیم می شود. با توجه به اینکه ضریب شکست نور عادی (۱/۶۵۸ = n) از ضریب شکست بوم دوکانادا (۱/۵۳۷ = n) بیشتر است، پس از برخورد به بوم دوکانادا در سطح تماس انعکاس کلی پیدا می کند و توسط مادۂ تیره رنگی در پایین این منشور جذب می شود. نور غیر عادی که دارای ضریب شکست نزدیک به ضریب شکست بوم دوکانادا است بدون شکست و به طور مستقیم از منشور نیکول عبور
می کند و به این ترتیب نورپلاریزه ساده به وجود می آید. چگونگی ایجاد این نور در شکل ۴-۲ نشان داده شده است.
در میکروسکوپ پلاریزان دو منشور نیکول تعبیه شده است: یکی به نام پلاریزور و دیگری به نام آنالیزور که در قسمت بعد در باره آنها توضیح بیشتری داده خواهد شد. علت انتخاب بلور کلسیت شفاف برای تهیه نیکول ها، امتیازهایی است که این بلور از جهت قوی بودن پیرفرنژانس و بیرنگ بودن بلور داراست.

چگونگی ایجاد نور پلاریزه | آموزش میکروسکوپ پلاریزان

راهنمای خرید انواع میکروسکوپ زمین شناسی

خرید انواع میکروسکوپ پلاریزان با گزوه مهندسی زمین پژوهان

قسمت های مختلف میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان مهمترین ابزاری است که جهت بررسی مشخصه های نوری بلورها مورد استفاده قرار می گیرد. میکروسکوپ پلاریزان دارای انواع مختلف است که از جهت پیچیدگی و دقت متفاوت است. اما در هر حال اساس ساختمان آنها یکسان است.

اجزای میکروسکوپ پلاریزان

هر چند پین میکروسکوپ پلاریزان و میکروسکوپ معمولی از جهت اجزای تشکیل دهنده تفاوتهایی وجود دارد، اما اساس کار هر دو مشابه است و آن ایجاد تصویری بزرگتر از جسم مورد مطالعه است. بنابراین، می توان گفت میکروسکوپ پلاریزان یک نوع میکروسکوپ معمولی است که دارای اجزای اضافه ای از جمله، دستگاه پلاریزان است.
بزرگنمایی جسم مورد مطالعه توسط مجموعه ای از دو عدسی صورت می گیرد عدسی شیئی یا ابژکتیفا و عدسی چشمی یا اکولر”. عدسی شیئی که در انتهای پایینی لوله میکروسکوپ قرار دارد از جسم مورد مطالعه
و تصویری روشن، حقیقی و بزرگتر از اندازه طبیعی تشکیل می دهد. عدسی چشمی که در ابتدای لوله میکروسکوپ قرار دارد
خاصیت ذره بین را دارد و از تصویر حقیقی ایجاد شده توسط عدسی شیئی تصویری مجازی و بزرگتر می سازد.

میکروسکوپ زمین شناسی پلاریزان

میکروسکوپ زمین شناسی پلاریزان برای انجام مطالعات کانی شناسی مناسبتر است از میکروسکوپهای پلاریزانی استفاده شود که سه عدسی شیئی با قدرت بزرگنمایی کم،متوسط و زیاد دارند. این سه عدسی بر روی صفحه ای قرار گرفته اند که با چرخاندن آن می توان از عدسی شینی با بزرگنمایی مورد نظر استفاده کرد. بزرگنمایی تصویر نهایی ایجاد شده عبارت است از حاصلضرب بزرگنمایی عدسی شیئی در بزرگنمایی عدسی چشمی در میدان دید میکروسکوپ و بر روی عدسی چشمی دو خط عمود بر هم قرار دارد: یکی در جهت شمال به جنوب و دیگری در جهت شرق به غرب که محل تقاطع این دو خط نشاندهنده مرکز میدان دید میکروسکوپ است. به این دو خط عمود بر هم اصطلاحا «تارهای رتیکول » گفته می شود. 

محل قرارگیری مقاطع نازک در میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان دارای صفحه پلاتین چرخان است که محل قرارگیری مقاطع نازک می باشد. در زیر این صفحه عدسی دیگری به نام کندانسور ‘ قرارگرفته است که نور را به شدت متقارب می کند. این عدسی را می توان در بعضی از میکروسکوپهای پلاریزان با چرخش آن به سادگی از میدان میکروسکوپ خارج کرد اما در بعضی دیگر به صورت ثابت قرار گرفته است. دیافراگم نیز که در زیر صفحه پلاتین قرار دارد از طریق باز و بسته شدن، از یک طرف شدت نور و از طرف دیگر وسعت میدان دید میکروسکوپ را تنظیم می کند . علاوه بر آنچه ذکر شد و در تمامی میکروسکوپها عمومیت دارد، در میکروسکوپهای پلاریزان مجموعه دیگری به نام دستگاه پلاریزان وجود دارد.

دستگاه پلاریزان از دو منشور نیکول تشکیل می شود

دستگاه پلاریزان از دو منشور نیکول تشکیل می شود. یکی از دو نیکول به نام پلاریزور است که در زیر صفحه پلاتین چرخان بلافاصله پس از آینه منعکس کننده نور و منبع نورانی قرار دارد. پلاریزور نور معمولی را به نور پلاریزهای که در جهت شمال به جنوب (یا جلو به عقب) به ارتعاش در می آید تبدیل می کند. نیکول دیگر به نام آنالیزور است. آنالیزور در قسمت بالای لوله چشمی میکروسکوپ و در زیر عدسی چشمی قرار گرفته است. این منشور نیکول موجب انتقال نور پلاریزهای است که در جهت شرق به غرب (عمود برجهت ارتعاش پلاریزور) به ارتعاش در می آید. بنابراین، اگر هر دو منشور در میدان دید میکروسکوپ قرار گرفته باشند و بلور ناهمسانگردی در بین آن قرار نداشته باشد، میدان دید میکروسکوپ تاریک خواهد بود. زیرا سطح ارتعاش آنالیزور و پلاریزور عمود بر یکدیگر است. پلاریزور در میکروسکوپهای پلاریزان ثابت است اما آنالیزور را می توان از میدان دید میکروسکوپ خارج کرد. عدسی برتران یک عدسی کمکی است که جهت تعیین بعضی از خواص نوری کانیها مورد استفاده قرار می گیرد. این عدسی بین آنالیزور و عدسی چشمی در داخل لوله چشمی میکروسکوپ قرار دارد و به سادگی توسط اهرمی از میدان دید میکروسکوپ خارج و یا وارد میدان می شود. 

اجزای دیگر میکروسکوپ پلاریزان

بلافاصله بعد از عدسی شیشی در میکروسکوپهای پلاریزان شکافی در لوله چشمی میکروسکوپ وجود دارد که محل قرارگیری مقاطع نازک کمکی از قبیل ژیپس، میکا ومقاطع کمکی یا تیغه های معین : اجزای دیگری از مجموعه میکروسکوپ پلاریزان اند که برای تشخیص بعضی از خواص نوری بلورها مورد استفاده قرار می گیرند. پیچهای تنظیم میکروسکوپ (پیچ حرکت سریع و پیچ حرکت کند)، پایه میکروسکوپ که مجموعه میکروسکوپ روی آن مستقر است و همچنین اهرمهای مختلف که برای حرکت دادن بعضی از اجزا مورد استفاده قرار می گیرند قسمتهای دیگر میکروسکوپ پلاریزان اند. پس از آشنایی با قسمتهای مختلف میکروسکوپ پلاریزان لازم است میکروسکوپ جهت مطالعه مقاطع نازک بلورها تنظیم و آماده شود. عمده ترین مسئله ای که در تنظیم میکروسکوپ باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمام سیستمهای نوری، مخصوصا عدسی شیئی و کندانسور، در امتداد یک محور مشترک که محور میکروسکوپ یا محور چرخش صفحه پلاتین است قرار گیرند.

معرفی میکروسکوپ پلاریزان عبوری و انعکاسی
خرید انواع میکروسکوپ پلاریزان با برندهای مختلف
میکروسکوپ پلاریزان N400

میکروسکوپ پلاریزان N400

میکروسکوپ پلاریزان N400 میکروسکوپ پلاریزان N400 یکی از ابزار مهم در مطالعات زمین شناسی می باشد که از این میکروسکوپ در مطالعات سنگ شناسی ،

ادامه مطلب »

قیمت میکروسکوپ پلاریزان

قیمت میکروسکوپ پلاریزانبا توجه به امکانات و کارایی های مختلف متفاوت است ، خرید این نوع میکروسکوپ نیازمند تحقیق و مشاوره با دقت می باشد ؛ شما عزیزان میتوانید برای تهیه انواع این میکروسکوپ با شماره تماس های گروه مهندسی زمین پژوهان که در صفحه تماس باما قرارگرفته تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی بهره مند شوید.

برچسب‌ها:

admin

دیدگاه‌ها

شماره همراه : 09121246051