گروه مهندسی زمین پژوهان | میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ | وارد شوید | ثبت نام کنید

میکروسکوپ متالوگرافی

میکروسکوپ متالوژی چیست ؟

میکروسکوپ متالوژی همانطور که از اسم این دستگاه مشخص است این میکروسکوپ برای بررسی مقاطع فلزی و نیز ساخت و بافت انواع مواد سنتتیک به کار می رود.

میکروسکوپ متالوگرافی چیست ؟

میکروسکوپ متالوگرافی همانطور که از اسم این دستگاه مشخص است این میکروسکوپ برای بررسی مقاطع فلزی و نیز ساخت و بافت انواع مواد سنتتیک به کار می رود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص میکروسکوپ متالوگرافی

 انواع میکروسکوپها :

طبقه بندی انواع میکروسکوپها به طور کلی و خلاصه به شرح زیر می باشد :

1.بیولوژی Biological

میکروسکوپ بیولوژی  Biological microscope که برای مطالعه اجزای زنده یا غیر زنده جانداران ؛ مورد اسنفاده قرار می گیرد و شامل گروه های تخصصی زیادی می باشد که برخی از آنها عبارتند از  :
 • میکروسکوپ چشم پزشکی
 • میکروسکوپ آندومتری
 • میکروسکوپ زیست شناسی (بزرگنمایی محدود دارند)
 • میکروسکوپ بیو شیمیایی و شیمیایی (دارای حفاظ ایمنی می باشند)
 • میکروسکوپ هماتولوژی (دارای گایگر می باشند.)
گروه مهندسی زمین پژوهان ارائه دهنده خدمات :
 • فروش میکروسکوپ دست دوم
 • فروش میکروسکوپ الکترونی
 • فروش میکروسکوپ دیجتال
 • فروش میکروسکوپ حرفه ای
 • فروش میکروسکوپ آزمایشگاهی زمین شناسی
 • فروش میکروسکوپ پلاریزان
 • فروش میکروسکوپ متالوژی
برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.
فروش میکروسکوپ
فروش میکروسکوپ

2.پلاریزان Polarizing

میکروسکوپ پلاریزان Polarizing Microscope این میکروسکوپها اغلب برای مطالعات پترولوژیکی – مینرالوژیکی و شناسایی مواد به کار می روند و از دو گروه عمده زیر تشکیل شده اند :

3.متالورژی Metallurgical

میکروسکوپ متالورژی Metallurgical Microscope صرفا برای شناسایی جنس مواد و مطالعه ساختار فیزیکوشیمیایی مواد(عموما فلزی) مورد استفاده قرار می گیرند و شامل دو گروه زیرند.

4.لومینیسنس Luminescence

میکروسکوپ لومینیسنس Luminescence Microscope این میکروسکوپ گرچه می توامند جزو زیر گروه های میکروسکوپهای بیولوژی محسوب شود ولی با توجه به اینکه برخلاف میکروسکوپ بیولوژی نور عادی استفاده نمی کند و کربرد آن در رشته های فوق تخصصی همچون عصب شناسی و میکروبیولوژی است ، در شاخه جدایی طبقه بندی شده است .

5.مادون قرمز Infra-Red

میکروسکوپ مادون قرمز Infra-Red Microscope به منظور مطالعه اجزای بیولوژیکی در طیف خاصی از نور تابشی مورد استفاده قرار می گیرد .

6.ماورای بنفش Ultraviolet

میکروسکوپ ماورای بنفش Ultraviolet Microscope مانند میکروسکوپهای مادون قرمز در این میکروسکوپ نیز اشیا در طیف ویژه ای مورد مطالعه قرار می گیرند و کاربرد بیولوژیک دارد .

7.فلورسنس Fluoresence

میکروسکوپ فلورسنس Fluoresence Microscope با استفاده از پرتو فلورسنس در چشم پزشکی و جراحی مورد مصرف پیدا می کند.

8.تری چینا Trichian

میکروسکوپ تری چینا Trichian Microscope به منظور بررسی بیماریها و ضایعات دامپزشکی از این نوع میکروسکوپ استفاده می شود
خرید میکروسکوپ
خرید میکروسکوپ
گروه مهندسی زمین پژوهان ارائه دهنده خدمات :
 • خرید میکروسکوپ دست دوم
 • خرید میکروسکوپ الکترونی
 • خرید میکروسکوپ دیجتال
 • خرید میکروسکوپ حرفه ای
 • خرید میکروسکوپ آزمایشگاهی زمین شناسی
 • خرید میکروسکوپ پلاریزان
 • خرید میکروسکوپ متالوژی
برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.
9.میکرو و ماکرو  Micro and Macro
میکرو و ماکرو میکروسکوپ ها  Micro and Macro Microscope اغلب در مطالعه دو بعدی و سه بعدی اشیای ریز عموما بیولوژیکی به کار می روند و در حقیقت ترکیبی از میکروسکوپ و استریو میکروسکوپ می باشند.
10.اینتر فرنسها Inter Ferences
اینتر فرنسها Inter Ferences برای مطالعه نحوه انعکاس داخلی نور در نمونه های بیولوژی به کار برده می شود.

11.الکترونی یا SEM

میکروسکوپ الکترونی یا SEM در بررسی انواع نمونه ها اعم از بیولوژیکی ، متالورژیکی و یا نمونه های مینرالوژی اغلب از این وسیله استفاده می شود.
12.اسپکتروگرافیک Spectrographic
میکروسکوپ اسپکتروگرافیک Spectrographic. Microscope ترکیبی از اسپیکترو فتومترو میکروسکوپ می باشد.
13.مقایسه ای Comparisions
میکروسکوپ مقایسه ای Comparisions. Microscope  در بررسی دو مقطع به صورت همزمان استفاده می شود و اغلب کاربرد جنایی و اسلحه شناسی دارد .
14.رد آوت Red-out
میکروسکوپ رد آوت Red-out Microscope به منظور اندازه گیری خطوط و زوایای دقیق موجود بر روی قطعات فلزی از این وسیله استفاده می شود .
15.میکروسکوپ ابزار سازی Tool markers. Microscope
میکروسکوپ ابزار سازی Tool markers. Microscope هماهنگونه که از اسم این نوع میکروسکوپها مشخص است در ساخت و بررسی کیفی ابزار دقیق از این وسیله استفاده می شود .
16.سختی سنج Hardness
میکروسکوپ سختی سنج Hardness. Microscope نوع خاصی از میکروسکوپهای متالورژی می باشند که برای اندازه گیری عمق ، طول و عرض ، محل ضربه در سختی سنجهای یونیورسال به کار می روند.
17.طراحی Design
میکروسکوپ طراحی Design. Microscope در طراحی و ساخت قطعات صنعتی بسیار ریز و حساس مثل قطعات ریز ساعتها از این وسیله استفاده می شود.
18.اینتر فرومترها Inter Ferometer
اینتر فرومترها Inter Ferometer. Microscope از این وسیله به منظور اندازه گیری پارامتر های سطوح مکانیکی استفاده می شود .
19.میکرو اینتر فرومترها Micro-Inter Frometer
میکرو اینتر فرومترها Micro-Inter Frometer. Microscope این وسیله برای بررسی و اندازه گیری پارامترهای سطوح مکانیکی در ابعاد بسیار کوچک از یک تا پنج هزارم میکرون مورد استفاده قرار می گیرد.
20.میکرو پرو فلومترها Micro-Profilometer
میکرو پرو فلومترها Micro-Profilometer. Microscope این وسیله برای مشاهده و اندازه گیری و طراحی سطوح در ابعاد 0.01 تا 1 میکرون در سطوح مکانیکی و نیز گیاه شناسی استفاده می شود .
21.جواهر شناسی Gemology
میکروسکوپ جواهر شناسی Gemology. Microscope از این میکروسکوپ به منظور استفاده در شناسایی کیفیت جواهرات بهره برداری می شود .
22.اندازه گیری Measuring
میکروسکوپ اندازه گیری Measuring. Microscope این نوع میکروسکوپ ها در اندازه گیری ابعاد اجزای صنعتی کاربرد دارد.
23.استریو میکروسکوپ ها Stereo. Microscope
استریو میکروسکوپ ها Stereo. Microscope این تجهیزات به منظور مطالعه سه بعدی اغلب اجزای جانوری و گیاهی و مواد معدنی و سنتتیک مورد استفاده قرار می گیرند.
گروه مهندسی زمین پژوهان
ارائه دهنده خدمات خرید و فروش میکروسکوپ از برند های مختلف :
 • فروش میکروسکوپ نیکون
 • فروش میکروسکوپ المپیوس
 • فروش میکروسکوپ الکترونی
 • خرید میکروسکوپ نیکون
 • خرید میکروسکوپ المپیوس
 • خرید میکروسکوپ الکترونی

شرح کامل طبقه بندی پلاریزان و متالورژی

پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان یکی از ابزار مهم در مطالعات زمین شناسی می باشد که از این میکروسکوپ در مطالعات سنگ شناسی ، کانی شناسی ، شناسایی مواد و کانیها و نیز برخی از تحقیقات پزشکی و بیولوژیک استفاده میشود.
میکروسکوپ پلاریزان

میکروسکوپ پلاریزان

سیستم نوری
سیستم نوری این میکروسکوپ ها از هر دو سیستم نوری عبوری و انعکاسی به صورت جدا از هم و یا تواما استفاده میشود . منبع نوری نیز می تواند هم الکتریکی و آئینه ای باشد .به واسطه وجود فیلتر های پلاریزه ، نور مورد مطالعه ، نور قطبی یا پلاریزه خواهد بود.
ساختار فیزیکی
این میکروسکوپ ها به صورت تک چشمی ، دو چشمی و سه چشمی طراحی شده اند و در مدلهای سه چشمی و تک چشمی آن امکان نصب دوربین عکسبرداری و فیلم برداری وجود دارد . بزرگ نمایی مورد نیاز در این تجهیزات بین 40 تا 100 می باشد و دقت نهایی آن در حدود 1 تا 0.01 میلیمتر طراحی شده است . معمولا دارای 4 عدد پرژکتور A X B X C X D  با بزرگنمایی 4 * 10 * 40 * 100 می باشد. این آبژکتیوها از توع Achromat مخصوص استفاده از نور پلاریزه می باشند و با علامت Pol  از سایر آبژکتیوها تفکیک می شوند . با این حال در بزرگنمایی بالا از ایمرسیونهای Oil  برای مطالعه استفاده میشود . میدان دید آژکتیوهای آن در حدود 4mm  می باشد. میز مطالعه حتما باید چرخان ( 0 _ 360 درجه) و مدرج باشد. در این میکروسکوپها اجزای زیر به منظور مطالعات تکمیلی نصب میشوند:
 1. آنالیزور
 2. تیغ کمکی(کوارتز-کلیست)
 3. فیلترهای رنگی ( آبی – قرمز – زرد)
 4. کندانسور(به منظور مطالعات کنوسکوپیک)
 5. میکرومترها
 6. دیافراگم
میکروسکوپ متالوگرافی

میکروسکوپ متالوگرافی

متالورژی

میکروسکوپ متالورژی همانطور که از اسم این دستگاه مشخص است این میکروسکوپ برای بررسی مقاطع فلزی و نیز ساخت و بافت انواع مواد سنتتیک به کار می رود.
ساختار نوری :
اغلب سیستم نوری انعکاسی در میکروسکوپ متالورژی به کار برده می شود و به ندرت از نور عبوری برای مطالعه مشخصه های خاصی استفاده می شود ، سیستم منبع نوری این میکروسکوپ الکتریکی می باشد و فیلتر های گوناگون اعم از فیلتر های پلاریزه و مادون قرمز و فیلتر های رنگی در این وسیله تعبیه میشود .
مشخصات :
مشخصات میکروسکوپ متالورژی به این صورت است که اکثرا به صورت دو چشمی و یا سه چشمی دوربین دار ، قابل اتصال به دوربین فیلمبرداری ، یا مونیتور ، طراحی می شود . بزرگنمایی این وسیله حدود 1200 تا 40 برابر می باشد و دقت مورد نیاز حدود 0.01 میلیمتر می باشد . اغلب دارای چهار ابژکتیو A X B X C X D با بزرگنمایی 4 X 10 X 40 X 100 X می باشد که از جنس اکرومات یا اپکرومات است و خواص ابژکتیوهای plan یا Nefleur  و  oil  و  water  و imersion را دارا می باشد . عدسی چشمی آن اکثرا دو جفت می باشد با بزرگنمایی 10*12 و ممکن است این عدسی مدرج باشد ، نوع عدسی orthoscopic  و  huggenion  می باشد . میدان دید در این وسیله حداکثر a*b= 20 mm  می باشد. استیج آن یا چهارگوش متحرک و یا استیج مرکب (مدور – چهارگوش ) است . (دو صفحه روی هم) میدان چرخش 0-360 و میزان تحرک میز چهارگوش a*b  حدود 40mm  می باشد. اجزای زیر در میکروسکوپ متالورژی نعبیه می شود :
 1. آنالیزور
 2. پلاریزور
 3. دیافراگم
 4. فیلترهای مختلف
 5. میکرومترها و خط کش های مختلف
 6. نورسنج
 7. تیغه های کمکی
 8. انواع کاورها
گروه مهندسی زمین پژوهان فعالیتهای گروه مهندسی زمین پژوهان در زمینه خرید و فروش انواع میکروسکوپ پلاریزان و میکروسکوپ متالوگرافی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی ، معدن ، میکروسکوپ های پیشرفته با سیستم نور عبوری و انعکاسی در کاربردهای مختلف می باشد. طیف گسترده خدمات این گروه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های متالورژی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی معدن و نفت و آزمایشگاه های کنترل کیفیت به ویژه آزمایشگاه های استاندارد سری ISO را در بر میگیرد. کلیه تجهیزات ارائه شده مشمول خدمات پس از فروش نصب آموزش و گارانتی رایگان توسط متخصصین این گروه می باشد. Soft Imagin System Co آلمان در رابطه با نرم افزارهای Image Analysis MOTIC Microscopes Co اسپانیا در رابطه با میکروسکوپهای پلاریزان و متالوژی NOVEL Co چین در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی JNOEC Co چین و تایوان در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی ارائه دهنده انواع خدمات در زمینه خرید و فروش میکروسکوپ پلاریزان | تعمیر میکروسکوپ پلاریزان | اجاره میکروسکوپ پلاریزان | قطعات میکروسکوپ پلاریزان | خرید و فروش میکروسکوپ پلاریزان دست دوم |خرید و فروش میکروسکوپ متالوگرافی تعمیر میکروسکوپ متالوگرافی | میکروسکوپ متالوگرافی پرتابل می باشد.
قیمت
قیمت میکروسکوپ : با توجه به امکانات و کارایی های مختلف متفاوت است ، خرید این نوع میکروسکوپ نیازمند تحقیق و مشاوره با دقت می باشد ؛ شما عزیزان میتوانید برای تهیه انواع این میکروسکوپ با شماره تماس های گروه مهندسی زمین پژوهان که در صفحه تماس باما قرارگرفته تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی بهره مند شوید.
شماره همراه : 09121246051